Afscheid van werk

27 juni 2020

Binnenkort ben ik twee jaar ziek. Mijn werkgever en ik willen graag mijn dienstverband beëindigen. Mijn werkgever hoeft mijn loon niet meer te betalen, omdat ik een IVA-uitkering heb (volledig arbeidsongeschikt). In goed overleg stellen wij een vaststellingsovereenkomst op, waarin ook een ontslagvergoeding is opgenomen. Bevindt jij je ook in zo'n situatie? Dan moet je op een aantal dingen letten.

Allereerst moet je je nooit eerder dan twee jaar ziek zijn ontslaan. Je werkgever moet je loon namelijk doorbetalen in deze periode. Er geldt dan ook een ontslagverbod. Teken daarom nooit een vaststellingsovereenkomst binnen twee jaar, want daarmee kun je je recht op een uitkering verspelen.

Na twee jaar ziek zijn, mag je werkgever je in principe ontslaan, mits hij kan aantonen aan alle re-integratieverplichtingen van UWV te hebben voldaan. Als dat niet zo is, krijg je geen WIA-uitkering en moet je werkgever jouw loon nog een jaar doorbetalen. Dan mag je werkgever je niet ontslaan. Ook in deze situatie teken je dus niets.

Ontslag via UWV of vaststellingsovereenkomst

In dit artikel gaan we ervan uit dat je werkgever jou na twee jaar wel mag ontslaan en de complete WIA-procedure is doorlopen. Er zijn twee manieren waarop je werkgever je kan ontslaan: via UWV of via een vaststellingsovereenkomst. De UWV-procedure is redelijk omslachtig en tijdrovend. Daarom kiezen veel werkgevers voor een vaststellingsovereenkomst. Je bent overigens niet verplicht die overeenkomst te ondertekenen. Dan is je werkgever alsnog verplicht ontslag via UWV aan te vragen.

Voordeel van een vaststellingsovereenkomst is onder meer dat je meer afspraken kunt maken. Bijvoorbeeld over uitbetaalde vakantiedagen of aanvullende afspraken over je pensioen. Of over de hoogte van je ontslagvergoeding. Kiezen jullie voor de UWV-route, dan krijg je de standaard transitevergoeding.

Juridische check

Een vaststellingsovereenkomst is een nette manier om je dienstverband te beëindigen. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Sommige details, zoals de WIA-beoordeling en het wel of niet hebben van een uitkering, kunnen bovendien grote impact hebben. Daarom is het verstandig de overeenkomst te checken door een arbeidsrechtjurist. Het is gebruikelijk dat je werkgever de kosten voor zo'n check vergoedt.

In mijn boek lees je veel meer over alle praktische zaken rondom kanker en werk.

Terug naar overzicht