ZZP, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en ziek: wat nu?

8 september 2020

Het zijn zware tijden voor ondernemers. Er wordt veel van je creativiteit gevraagd, en in sommige branches is het vanwege de coronamaatregelen niet te doen. Als je hier bovenop ook nog eens met je gezondheid kampt, en je hebt geen maatregelen genomen voor arbeidsongeschiktheid, kan het erg lastig worden. Via je gemeente kun je in aanmerking komen voor een aantal regelingen.

Voor ondernemers die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, en hun bedrijf wel willen voortzetten is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Met ingang van 1 oktober aanstaande wordt deze regeling aangepast (TOZO 3), en verlengd tot juni 2021. TOZO is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bedoeld om ondernemers uit de bijstand te houden.

De TOZO bestaat uit inkomensondersteuning tot bijstandsniveau en een lening voor bedrijfskapitaal. De inkomensondersteuning hoef je niet terug te betalen. Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo telt het inkomen van je partner mee om de hoogte van de uitkering te betalen, en met TOZO 3 komen daar nog enkele voorwaarden bij.

Als je ouder dan 55 jaar bent, en je wilt stoppen met je bedrijf, dan kun je in aanmerking komen voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelstandigen (IAOW).

Op de website van de Stichting 155, help een bedrijf vind je meer informatie over deze en andere regelingen. Je kunt er een online scan doen om te kijken of je in aanmerking komt voor ondersteuning, en je krijgt op basis daarvan gratis advies. Stichting 155, help een bedrijf is een initiatief van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf.

Terug naar overzicht