Veel interessante tips over omgang met ziekenhuis, artsen en onderzoeksresultaten

De leesclub van alles: 'Interessant onderdeel van het boek is daar waar de auteur beschrijft- en veel tips geeft – hoe om te gaan met het ziekenhuis, de artsen en onderzoeksresultaten. Waardevol zijn ook haar suggesties om uit te zoeken of je in aanmerking kunt komen voor een trial of een second opinion. Twee uitgebreide verklarende woordenlijsten voegen echt iets toe aan andere praktische hulpboeken voor mensen met kanker. Daarbij is er ook kort ruimte voor andere vormen van kanker en voor verschillende (hematologische) bloedbeelden. Met deze praktische tips ben je ook beter voorbereid op de (veelal korte) gesprekken met arts of specialist en je thuis nog eens kunt nalezen wat zij of hij nu eigenlijk bedoelde en wat de vaktermen in het medische dossier betekenen. Zelf ben ik wel onder de indruk van de 120 (!) goed gedocumenteerde websiteverwijzingen en bronnen die Hovenier opneemt om verder te lezen op de diverse deelgebieden die zij aanstipt. Ook de verwijzingen naar patiëntenverenigingen zijn op zijn plaats. Ik denk dat vooral de vele wait-and-seepatiënten profijt van deze uitgave kunnen hebben. Met dit boek ga je goed voorbereid op reis.'

De leesclub van alles

Terug naar overzicht