Dubbel verdriet is niet nodig

Praktische gids voor mensen met kanker

Honderden Nederlanders voeren as we speak een verschrikkelijk gesprek met een arts, die ze vertelt dat ze kanker hebben. En wat er vervolgens gaat gebeuren. De insteek van de behandeling (gericht op genezing, of levensverlenging), het behandelplan, de planning. Er komt een lawine van informatie over je heen en je hebt in korte tijd veel keuzes te maken.

  • Wel of geen second opinion?
  • Welk ziekenhuis?

Maar dat is nog niet alles. Je krijgt ook te maken met je medische dossier. Hoe moet je dat lezen? Misschien wil je zelf onderzoek doen naar je behandeling, zodat je er een goed gesprek over kunt voeren met je arts. Waar vind je die informatie?

Ook op je werk verandert er veel.

  • Hoe zit het met de Wet poortwachter en re-integratie?
  • Hoe moet je een WIA-uitkering aanvragen?
  • Hoe zit het met je transitievergoeding?
  • Wat betekent dit voor je inkomen?

En in je directe omgeving:

  • Zorg in en om je huis regelen
  • Testament opstellen/checken
  • Wilsbeschikkingen opstellen
  • Nadenken over je uitvaart.

Deze gids laat zien hoe je al die dingen goed regelt.

Zodat je er minder stress van hebt. Goede keuzes kunt maken en beslissingen nemen waar je achter kunt staan, zodat je er geen spijt van krijgt. Want dubbel verdriet is niet nodig.

Inkijkpagina's