Links

Deze links kom je tegen bij het lezen van de papieren versie van Dubbel verdriet is niet nodig - praktische gids voor mensen met kanker. Handig om naast je boek te gebruiken.

Eerste hulp bij paniek

Rust in je hoofd

1.Headspace

2. VGZ-app

Ziekenhuis

Diagnose

3. Kanker.nl

4. National Health Service UK

5. American National Library of Medicine

Second opinion

6. Second opinion in het buitenland

7. Landelijke studiegroepen en expertisegroepen in Nederland

Kies je arts

8. Stichting DUOS voor prostaatkanker

9. Landelijke studiegroepen en expertisegroepen in Nederland

10. Ziekenhuizen vergelijken via kiesbeter.nl

11. Ziekenhuizen vergelijken via ziekenhuischeck.nl

12. Trials zoeken via Clinical trials

13. Medisch onderzoek lezen via PubMed

Dossier

14. Pinkhof Geneeskundig Woordenboek

15. Junior dokterswoordenboek

Pathologisch rapport

16 en 17. Nederlandse vereniging van pathologen

Echo's, scans, foto's

18. Pinkhof geneeskundig woordenboek

19. Thuisarts.nl

20. Medisch woordenboek Belgische Stichting tegen kanker

Microbiologie en labuitslagen

21. Zoek een laboratoriumtest van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 

22. Tumormarkers

Beste behandeling

23. Richtlijnendatabase Nederlandse Federatie Specialisten

24. Oncoline, richtlijnendatabase Integraal Kankercentrum Nederland 

25. Richtlijnen Europese beroepsvereniging medisch oncologen

26. Duitse richtlijnen

27. Farmacotherapeutisch kompas

28. Pinkhof.nl

29. Geneesmiddeleninformatiebank.nl

30. Adviezen behandelingen beroepsvereniging medisch oncologen

Samen beslissen

31. PubMed

32. Video uitleg gerandomiseerd onderzoek

33. Cochrane reviews

34. Database systematische reviews Epistemonikos

35. Cochrane

36. PubMed

37. Catalog of Bias

38. Get IT Jargon Buster

39. Online training medisch onderzoek - Testing treatments

40. Training medisch onderzoek - Testing treatments review Cochrane

41. Training medisch onderzoek - Cochrane

Trials en niet-geregistreerde geneesmiddelen

42. Zoeken in trials Nederland, Duitsland en België via MTB-app

43. Zoeken in trials wereldwijd via Clinical Trials

44. Zoeken in trials Nederland via trialregister.nl

45. Onderzoek: precision oncology knowledge base

46. Commissie Mensgebonden Onderzoek

47. European Medicines Agency

48. College Beoordeling Geneesmiddelen

49. Advies behandelingen Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen

50. Zorginstituut Nederland

51. Europees registratieproces via Europees Geneesmiddelenbureau

52. Horizon geneesmiddelen

53. Artsenverklaring

54. Inspectie Gezondheidszorg

55. Wereldwijd onderzoek via Clinical Trials

56. Compassionate use College Beoordeling Geneesmiddelen

57. Persbericht highlights congres Europese Vereniging Oncologen 2018

58. My Tomorrows

59. Kritiek My Tomorrows

60. Zoekmachine My Tomorrows

61. Farmacotherapeutisch Kompas: omgaan met off-labelgebruik

62. Zorgverzekeraars Nederland

63. Tijdschrift Medische Oncologie

Zorg in en om huis

De beste verzekeraar

64. Medische selectie

65. Kleine lettertjes in zorgpolissen

66. Nederlandse Zorgautoriteit: hoe lees ik mijn ziekenhuisrekening

67. Nederlandse Zorgautoriteit

68: Consumentenbond: veelgestelde vragen over omzetplafonds

69. NRC: patiëntenstop Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

70. Zorgpolissen vergelijken via Independer

71. Zorgpolissen vergelijken via zorgverzekeringskaart.nl

72. Meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

73. Medicijnkosten

74. Meer informatie via NFK

Huisarts

75. Medicatie

Zorg thuis

76. Zorgkaart Nederland

77. Vrijwilligersorganisaties zorg

78. Wet langdurige zorg

79. Check recht langdurige zorg

80. Administratie PGB

81. Ondersteuning gemeente WMO

82. Sociale verzekeringsbank: PGB

83. Sociale verzekeringsbank: declareren PGB

84. Respijtzorg

85. Steunpunten mantelzorg

Werk

Re-integreren of niet?

86. Arboportaal: Wet verbetering poortwachter

87. UWV: aanvragen medische informatie

88. UWV: vervroegd IVA aanvragen

89. Ziektewetuitkering UWV

90. UWV Telefoon Werknemers

91. Besluit bijstand zelfstandigen

92. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

93. Algemene bijstand

94. Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenverenigingen: brochure kanker en werk

95. UWV: brochure werkwijzer poortwachter, informatie voor werkgevers

96. Help een bedrijf

Geld

Een ander inkomen

97. Rijksoverheid: transitievergoeding

98. Rekentool transitievergoeding

99. UWV: transitievergoeding: compensatieregeling werkgevers

100. UWV: WIA aanvragen

101. UWV: maximum dagloon

102. UWV: rekenhulp loongerelateerde uitkering

103. UWV: hoe lang krijg ik WGA

104. UWV: hoogte loonaanvullingsuitkering WGA

105. UWV: maximumdagloon

106. UWV: rekenhulp ziektewetuitkering

Andere zaken

Testament, volmacht, uitvaart

107. Consumentenbond: wat is een uitvaartverzekering

108. Consumentenbond: afkopen of premievrij maken uitvaartverzekering

109. Patty Duijn, begeleiding bij leven en afscheid

110. Patty Duijn, Rouwdoula

111. Patty Duijn, Wat als..., kwaliteit bij leven en afscheid

112, 113, 114 Beroepsvereniging notarissen: levenstestament en volmacht

Bank, verzekeringen, pensioen, digitale erfenis

115. Mijn pensioenoverzicht

116. Beroepsvereniging notarissen: centraal testamentenregister

Epiloog

117. Kanker.nl

118. Helen Downing Instituut

119. Inloophuizen voor mensen met kanker